IMER-konferens i Kalmar om migration och medborgarskapets utmaningar

Bortom vi och dem: Migration och medborgarskapets utmaningar är en konferens som IMER-förbundet genomför tillsammans med Linnéuniversitetet och riktar sig till studenter, praktiker och tjänstemän.

Konferensen ämnar belysa aktuell forskning och erfarenheter från såväl ett barnperspektiv som från ett frivilligorganisations-, sociala rörelser och juridisk perspektiv.

Keynote är professor Matthew Gibney från Oxford som ska prata om stater som deporterar sina egna medborgare. Eftermiddagen kommer att samla några olika forskare som är medlemmar i IMER-förbundet.

Hela programmet kan laddas ner här

Välkomna till Kalmar och sprid gärna detta i era nätverk!

About the Author

Leave a Reply

*