Konferens 2011

  Välkommen till konferensen

  Motstånd och särskiljandets praktik
  – rasism och antirasism då och nu

  Arbetets museum, Norrköping den 17-18 november 2011

  Huvudarrangör: IMER-förbundet

  Medarrangörer: REMESO vid Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

  Syftet med konferensen är att samla forskare, debattörer och yrkesverksamma att presentera och diskutera aktuell forskning, erfarenheter och idéer om särskiljandets praktik och antirasistisk arbete. Vi vill också föra en diskussion om hur plattformar för att sprida kunskap kring dessa frågor kan vidareutvecklas.

  Huvudtalare:

  - Ann Phoenix, professor of Social and Developmental Psycholog Institute of Education, University of London.
  Ann Phoenixs forskningsintressen kretsar kring vardagsrasism, identitet, unga och genus. Hon har bland annat skrivit om moderskap och maskulinitet bland unga män. I presentationen för Imerförbundets konferens kommer hon att tala om hur olika generationer omförhandlar sin identitet i mångkulturella storstäder.
  Läs mer om Ann Phoenix

  Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Mattias Gardells forskningsintressen rör sig i spänningsfältet mellan religion och politik, där exkluderingsmekanismer som rasism, antisemitism eller islamofobi ofta ges uppmärksamhet. Hans senaste bok Islamofobi utkom 2010.
  Läs mer om Mattias Gardell

  Irene Molina, docent i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. Irene Molina bedriver samhällsvetenskaplig forskning om bostads- och urbanfrågor. Mer specifikt forskar hon om staden och maktmekanismer som rasism, sexism och klassförtryck som begränsar människornas rätt till det urbana rummet.
  Läs mer om Irene Molina

  Vi välkomnar förslag på presentationer (abstract) i workshops med följande breda teman:

  Avgifter
  Konferensavgiften är 1 000kr för ickemedlemmar, 650kr för de som vill bli medlem i samband med konferensen och 500kr för de som redan är medlemmar.

  Viktiga datum

  Anmälan och sammanfattning av presentation (abstract) skickas senast fredag den 15 augusti 2011

  Beslut om presentationen (abstract) accepteras, meddelas senast onsdag 15 september 2011

  Registrering bekräftas genom betalning senast fredag den 23 september.