Betalning av konferens och medlemsavgift

Tänkte bara påminna alla om att betala konferensavgiften på fredag. Medlemsavgiften 150 kr per kalenderår och både konferensavgift och medlemsavgift betalas till vårt postgirokonto: 646 08 26 – 8