Vill du skriva i nästa nummer av I&M?

Som du säkert har hört, i&m hotas av nedläggning – kulturrådet anser inte att det finns ”särskilda skäl” till att även fortsättningsvis stödja utgivningen… fast vi VET i skrivande stund fortfarande inte vad det innebär… Så i denna limbo planerar vi vårt nästa...