KALLELSE ÅRSMÖTE

2011-11-18 Härmed kallas medlemmarna i IMER-förbundet till årsmöte den 18 november 2011 kl 14.45-15.45. Plats: Arbetets museum, Norrköping  Föredragningslista Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av röstlängd för mötet. Val av...