TIPS! REMESO Graduate School, Linköpings Universitet

Vårens kurs för doktorander och masterstudenter, 2012: International Migration, Ethnicity and Gender: Intersectional Perspectives on Labour, Power and Citizenship 2 april – 4 maj, 2012, On-campus vecka: 16-20 april. Kursansvariga: Anna Bredström, PhD, Linköpings universitet och Prof. Diana Mulinari, Lunds universitet. Gästföreläsare: Prof. Gail lewis, Open University, UK; Prof. Helma Lutz, Johann Wolfgang Goethe University, …

TIPS! REMESO Graduate School, Linköpings Universitet Read More »