IMER-förbundet utlyser resestipendium till forskarstuderande!

Resestipendium kan sökas av forskarstuderande inskrivna vid svenska universitet för deltagande i forskarkurser i REMESOs regi under 2013 till ett maxbelopp av 5000 kr per forskarstuderande mot redovisning av utlägg i form av kvitton. I ansökan skall ingå ett brev som redogör för...