INSTÄLLT! Endagsseminarium om Nyanlända barn och unga

Onsdagen den 21 maj 2014 anordnar IMER-förbundet ett endagsseminarium riktat huvudsakligen till praktiker (såsom kommunala tjänstemän och lärare). Seminariet äger rum på centralt belägna Stockholm City Conference Norra Latin. Huvudtalare är Ulrika Wernesjö och Kerstin Fälldin....