IMER-förbundet utlyser resestipendium till NMR-konferensen

IMER-förbundet utlyser härmed 3 resestipendier för doktorander som skall presentera på NMR (Nordic Migration Research) 17:e konferens i Köpenhamn, 13 till 15 augusti 2014. Stipendierna skall gå till doktorander som fått ett eller flera abstracts accepterade. Sökande måste vara...