Viktig forskning om städindustrin från ett IMER-perspektiv

Annette Thörnquist, docent och arbetslivsforskare vid Uppsala universitet, anknuten till REMESO i Lindköping, har skrivit en rapport i TheMes serien,  East-West Labour Migration and the Swedish Cleaning Industry: A matter of immigrant competition? (TheMES, 42,2015). Rapporten...