IMER-förbundet stödjer kampanjen #Tillsammansmotrasism

Rasismens utbredning är ett hot mot förverkligandet av alla människors rättigheter och mot demokratin. Samtidigt intensifieras motståndet och kraven på ett samhälle där allas rättigheter respekteras. Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2015 kommer rasismen att granskas och metoder...