Veckans IMER i media

Imerförbundets Ulrika Wernesjö, deltog i panelsamtal om välfärdsstatens utmaningar vid Malmö högskola för några veckor sedan om välfärdsstatens utmaningar i flyktingmottagandet. Detta samtal finns att se på UR Play. Frågor som behandlades var: Hur ser man till att allas rätt till...