Veckan IMER i media

IMER-förbundets Farhad Jahanmahan som forskar om ensamkommande barn erfarenheter av mottagandet i Sverige pratar i Östra Smålands nyheterna om några tendenser han ser i sitt intervjumaterial.