Resestipendium för doktorander till NMR 2016

IMER-förbundet utlyser härmed 3 resestipendier för doktorander som skall presentera på The 18th Nordic Migration Conference (NMR) i Oslo den 11 – 12 augusti. Stipendierna skall gå till doktorander som fått ett eller flera abstracts accepterade. Sökande måste vara medlem i...