IMER tipsar! Migration, Identitet och Medborgarskap 7,5 doktorandkurs i Göteborg & Istanbul

Med tanke på globaliseringens betydelse, liksom en allt större transnationell rörlighet som t.ex. omfattande migration och återkommande flyktingströmmar framstår frågor om mobilitet, identitet och medborgarskap som centrala forskningsområden, vilka uppmärksammas i denna kurs....