Årsmöte

IMER-förbundets styrelse välkomnar medlemmar till årsmöte den 9 november 2018 kl 13.00-1500 Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja, Lilla mötesrummet, Östra flygeln. Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare och rösträknare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av att mötet har utlysts på rätt sätt 6. Fastställande av …

Årsmöte Read More »