Årsmöte

IMER-förbundets styrelse välkomnar medlemmar till årsmöte den 9 november 2018 kl 13.00-1500 Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja, Lilla mötesrummet, Östra flygeln. Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare...