Heldagsseminarium på temat Nyanlända, utbildning, språk och medborgarskap

I anslutning till MR-dagarna 12-13 november 2012 i Göteborg anordnar IMER-förbundet och Centrum för Urbana Studier, Göteborgs universitet, en konferens onsdagen 14 november 2012 under temat ”Nyanlända, utbildning och medborgarskap”.

Kostnad: 300:-

Plats: Göteborg, Hammarkullen.

Anmäl dig här!

Error: Contact form not found.