Årsmöte 2023: reviderade stadgar och ny styrelse

14 november hade vi årsmöte i IMER-förbundet. Bland annat röstade vi igenom en revidering av stadgarna där den nya formuleringen av syftesbeskrivningen för föreningen numera innehåller begreppen “rasifieringsprocesser och social rättvisa” istället för den gamla formuleringen “etnisk mångfald” för att bättre återspegla vad många migrationsforskare runt om i Sverige fokuserar på och vilka begrepp som används idag.

En ny styrelse valdes också, där skillnaden från förra årets styrelse är att Farhad Jahanmahan – som även tidigare var ordförande – inte ställde upp för omval och istället kom Jenny Kronman in som ytterligare doktorandrepresentant för att stärka arbetet med ett kommande nätverk för doktorander. Tack Farhad för allt fantastiskt jobb du gjort för förbundet genom åren! Och välkommen Jenny in i styrelsen!

Under det kommande året kommer föreningen arbeta med att bygga upp ett doktorandnätverk. En arbetsgrupp har också tillsatts för att arbeta med en antologi om IMER-forskningens framtid i Sverige. Ordföranden är också engagerad i olika arrangemang kring angiveri-frågan, bland annat i ett par seminarier under MR-dagarna nästa vecka i Helsingborg. Välkomna dit!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.