Lisa

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss

Från 11 olika lärosäten har 60 forskare med expertkompetens inom IMER-området svarat på Lagrådets remiss om Förlängning av lagen om tillfälliga begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Här är remissvaret i sin helhet (en lång text): Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i […]

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Read More »

Årsmöte

IMER-förbundets styrelse välkomnar medlemmar till årsmöte den 9 november 2018 kl 13.00-1500 Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja, Lilla mötesrummet, Östra flygeln. Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare och rösträknare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av att mötet har utlysts på rätt sätt 6. Fastställande av

Årsmöte Read More »

Boktips!

För ett par veckor sedan gav Cambridge University Press ut en bok med ett unikt jämförande perspektiv: “Crossroads: Comparative Immigration Regimes in a World of Demographic Change“. Boken jämför migrationssystem i 30 länder och identifierar såväl likheter som skillnader. Analyserna utgår huvudsakligen från demografisk data. Huvudargumentet är att migrationssystemen rör sig i riktning mot en

Boktips! Read More »

Tips! Child Rights Governance: exploring and comparing the governance of children’s rights in national, regional and local contexts

Three decades after the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child the convention has influenced a wide range of political and social practices as well as knowledge production on children and childhood. Children’s rights have become an instrument, not only to protect and emancipate children, but also to govern, regulate

Tips! Child Rights Governance: exploring and comparing the governance of children’s rights in national, regional and local contexts Read More »

Ett vittnesseminarium om Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005

Förvaltningsakademin inbjuder till öppet seminarium Civilsamhället och asylpolitiken Ett vittnesseminarium om Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005 Under de första åren på 2000-talet fördes i Sverige en engagerad debatt om flyktingpolitik, och kritik riktades mot hur asylbeslut fattades i det svenska asylsystemet. Kritiken mynnade ut i att riksdagen beslutade att migrationsdomstolarna skulle ta över Utlänningsnämndens uppdrag som

Ett vittnesseminarium om Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005 Read More »

Tips! Call for Papers: Border Policing in and through the Social Service Sector: Perspectives from the Nordic Welfare States

Call for Papers: Border Policing in and through the Social Service Sector: Perspectives from the Nordic Welfare States Research Symposium Malmö University, 15th of May, 2018 Keynote Speaker: Vanessa Barker, Stockholm University Organisers: Erica Righard, Maria Persdotter & Jacob Lind For this symposium, we are interested in analysing the nexus of border policing and social service provision in the Nordic welfare states. This

Tips! Call for Papers: Border Policing in and through the Social Service Sector: Perspectives from the Nordic Welfare States Read More »

In search of the political by Professor Bridget Anderson

This text was written by Professor Bridget Anderson, University of Bristol and presented as a keynote presentation at the IMER-seminar 2017 on the theme Identifying the Political: Migration, racism and class society held on 24th of November 2017 in Örebro.The IMER-association is proud to present Professor Andersons presentation in text here: In search of the

In search of the political by Professor Bridget Anderson Read More »

Thank you

In behalf of the Swedish IMER-association board I want to thank everyone for presenting and participating in the IMER-seminar in Örebro. I feel hopeful about the future for IMER-research and collaboration when seeing so many interesting research projects and engagement from practitioners in the issue of migration and integration. Lisa Salmonsson PhD, Chair of the

Thank you Read More »

Schedule for IMER association seminar 2017 in Örebro

Identifying the Political: Migration, racism and class society DATUM: 24 november 2017 Plats: Conventum Konferens Örebro Olof Palmes Torg 1 Preliminary schedule 9.00 Registration and coffee 10.oo Opening of the seminar by the Chair of the IMER Association, Dr. Lisa Salmonsson, Örebro University 10.15 Keynote speaker PROFESSOR BRIDGET ANDERSON from the University of Bristol 11.30

Schedule for IMER association seminar 2017 in Örebro Read More »

Förlängd deadline! IMER-seminarium 2017: Att identifiera det Politiska: Migration, rasism and klassamhälle

Förlängd deadline för årets IMER-seminarium som kommer gå av stapeln i 24 november i Örebro. Det kommer vara ett endagsseminarium på temat: Identifying the Political: Migration, racism and class society DATUM: 24 november 2017 Plats: Örebro Bekräftad keynote: PROFESSOR BRIDGET ANDERSON, The University of Oxford’s Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS). Deltagaravgift:  500kr (ingen

Förlängd deadline! IMER-seminarium 2017: Att identifiera det Politiska: Migration, rasism and klassamhälle Read More »