Nytt doktorandnätverk!

Under våren planerar IMER-förbundet ett uppstartsmöte för ett nytt doktorandnätverk. Vi ser ett behov av att skapa fler utrymmen för doktorander som forskar om migration, rasifieringsprocesser, rasism och social ojämlikhet och ser fram emot att skapa detta tillsammans med er! Ni kan redan nu anmäla intresse genom att mejla till doktorand@imerforbundet.se. Beskriv gärna kort er […]

Nytt doktorandnätverk! Read More »