Uncategorized

Årsmöte 2023: reviderade stadgar och ny styrelse

14 november hade vi årsmöte i IMER-förbundet. Bland annat röstade vi igenom en revidering av stadgarna där den nya formuleringen av syftesbeskrivningen för föreningen numera innehåller begreppen “rasifieringsprocesser och social rättvisa” istället för den gamla formuleringen “etnisk mångfald” för att bättre återspegla vad många migrationsforskare runt om i Sverige fokuserar på och vilka begrepp som

Årsmöte 2023: reviderade stadgar och ny styrelse Read More »

Ny styrelse 2022

Efter några pandemi-år med minimal aktivitet har vi ny fått en ny styrelse i IMER-förbundet. Under våren ska vi diskutera IMER-förbundets framtid tillsammans. Om du har några idéer eller tankar om vad IMER-förbundet kan göra i framtiden så hör gärna av dig! /Jacob Lind, ny ordförande i IMER-förbundet

Ny styrelse 2022 Read More »

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss

Från 11 olika lärosäten har 60 forskare med expertkompetens inom IMER-området svarat på Lagrådets remiss om Förlängning av lagen om tillfälliga begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Här är remissvaret i sin helhet (en lång text): Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Read More »

Årsmöte

IMER-förbundets styrelse välkomnar medlemmar till årsmöte den 9 november 2018 kl 13.00-1500 Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja, Lilla mötesrummet, Östra flygeln. Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare och rösträknare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av att mötet har utlysts på rätt sätt 6. Fastställande av

Årsmöte Read More »

Boktips!

För ett par veckor sedan gav Cambridge University Press ut en bok med ett unikt jämförande perspektiv: “Crossroads: Comparative Immigration Regimes in a World of Demographic Change“. Boken jämför migrationssystem i 30 länder och identifierar såväl likheter som skillnader. Analyserna utgår huvudsakligen från demografisk data. Huvudargumentet är att migrationssystemen rör sig i riktning mot en

Boktips! Read More »

Tips! Child Rights Governance: exploring and comparing the governance of children’s rights in national, regional and local contexts

Three decades after the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child the convention has influenced a wide range of political and social practices as well as knowledge production on children and childhood. Children’s rights have become an instrument, not only to protect and emancipate children, but also to govern, regulate

Tips! Child Rights Governance: exploring and comparing the governance of children’s rights in national, regional and local contexts Read More »

Ett vittnesseminarium om Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005

Förvaltningsakademin inbjuder till öppet seminarium Civilsamhället och asylpolitiken Ett vittnesseminarium om Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005 Under de första åren på 2000-talet fördes i Sverige en engagerad debatt om flyktingpolitik, och kritik riktades mot hur asylbeslut fattades i det svenska asylsystemet. Kritiken mynnade ut i att riksdagen beslutade att migrationsdomstolarna skulle ta över Utlänningsnämndens uppdrag som

Ett vittnesseminarium om Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005 Read More »

Tips! Call for Papers: Border Policing in and through the Social Service Sector: Perspectives from the Nordic Welfare States

Call for Papers: Border Policing in and through the Social Service Sector: Perspectives from the Nordic Welfare States Research Symposium Malmö University, 15th of May, 2018 Keynote Speaker: Vanessa Barker, Stockholm University Organisers: Erica Righard, Maria Persdotter & Jacob Lind For this symposium, we are interested in analysing the nexus of border policing and social service provision in the Nordic welfare states. This

Tips! Call for Papers: Border Policing in and through the Social Service Sector: Perspectives from the Nordic Welfare States Read More »

In search of the political by Professor Bridget Anderson

This text was written by Professor Bridget Anderson, University of Bristol and presented as a keynote presentation at the IMER-seminar 2017 on the theme Identifying the Political: Migration, racism and class society held on 24th of November 2017 in Örebro.The IMER-association is proud to present Professor Andersons presentation in text here: In search of the

In search of the political by Professor Bridget Anderson Read More »