Endagskonferens i anslutning till MR-dagarna i Göteborg

I anslutning till MR-dagarna 12-13 november 2012 i Göteborg anordnar IMER-förbundet och Centrum för Urbana Studier, Göteborgs universitet, en konferens onsdagen 14 november 2012 under temat:

Nyanlända, utbildning och medborgarskap”

Plats: Göteborg, Hammarkullen.

Håll koll på hemsidan för mer information om hur du anmäler dig till denna spännande dag!  www.imerforbundet.se

Vi är mycket tacksamma om ni sprider detta vidare så alla som kan vara berörda av detta ämne får möjlighet att deltaga.

Kostnad: 300:-

Anmäl dig här!

Hälsar

Hassan Sharif

Ordförande IMER-förbundet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.