IMER-förbundet på MR-dagarna!

Nu när programmet för MR-dagarna i Malmö är satt vill vi passa på att tips om att vi kommer att anordna seminarium på temat

Asylrätt, demokrati och solidaritet – nu och då

Datum: 2016-11-18 14:30 – 16:00

Plats: High Live 4

Paneldeltagare:
Elisabeth Abiri, senior konsult och specialist i mänskliga rättigheter,
Gregor Noll, Juridiska institutionen, Lunds universitet,
Jacob Lind, Malmö högskola,
Jonathan Josefsson, Tema Barn, Linköpings universitet,
Louise Dane, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Välkomna!