IMER-förbundet utlyser resestipendium till forskarstuderande!

Resestipendium kan sökas av forskarstuderande inskrivna vid svenska universitet för deltagande i forskarkurser i REMESOs regi under 2013 till ett maxbelopp av 5000 kr per forskarstuderande mot redovisning av utlägg i form av kvitton. I ansökan skall ingå ett brev som redogör för behovet av att gå kursen samt ett rekommendationsbrev från handledare. Ansökan skickas till info@imerforbundet.se minst 14 dagar innan kursstart. Besked lämnas 7 dagar innan.

Vänligen sprid denna info!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.