Färg, utseende, rasism – postkoloniala förståelseformer

Workshop 1

Rasism och universalism – postkoloniala förståelseformer av etnisk diskriminering

Workshopledare: Stefan Jonsson, professor, Institutet för forskning om etnicitet, migration och samhälle (REMESO), Linköpings universitet.

I denna workshop diskuterar vi om och i så fall hur postkolonial teori främjar förståelsen av rasismen och försöken att motverka den. Detta innebär att vi först måste ställa frågan om de historiska sambanden mellan kolonialismen och rasismen. Att de har med varandra att göra är uppenbart, och ofta påstås att rasismen var en förutsättning för Europas kolonisering av andra samhällen. Stämmer det? Finns i så fall en kvardröjande rasism som utgör en förutsättning för dagens västerländska hegemoni? Hur ska i så fall denna samtida rasism beskrivas – och på vilket sätt hänger den samman med föreställningar om universalism och mänskliga rättigheter. Är universalismen rasismens motsats och botemedel – eller är den tvärtom en av dess förklädnader?