Genus, klass och anti/rasism

Workshop 3

Intersektionella perspektiv på anti/rasism och feminism

Workshopledare:  Catrin Lundström, FD Sociologi, Umeå centrum för genusstudier (UCGS), Umeå Universitet.

Sveriges självbild som ett färgblint, antikolonialt och jämställt samhälle har varit en central del av svenskheten sedan 1960- och 70-talet. Den här workshopen tar upp olika aspekter av feminism, jämställdhet och anti/rasism som ideologier, praktiker och idéer utifrån intersektionella perspektiv och välkomnar presentationer som ställer frågor kring dessa politiska processer i Sverige och/eller kretsar kring begrepp som svenskhet, intersektionalitet, rasifiering, vithetsnormer, klass och heteronormativitet.