Historisk och/eller komparativ antirasistisk forskning och arbete

Workshop 4

Antirasistisk forskning och antirasistiska forskare – finns det?

Workshopledare: Tobias Hübinette, FD i koreanologi, forskare vid Mångkulturellt centrum, Botkyrka.

Vad innebär antirasistisk forskning? Är det möjligt att forska antirasistiskt, och hur går det i så fall till? Är det möjligt att vara antirasist och forskare på samma gång, och hur bemöts det i så fall? Genom att ta avstamp i både historiska och samtida exempel, och genom att vara öppen för en komparativ ansats liksom för en personlig så kallad autoetnografisk form välkomnar denna workshop bidrag som exempelvis handlar om forskning och forskare i historien som idag skulle betraktas som antirasistisk/a, liksom bidrag som undersöker samtida forskning och forskare som medvetet försöker verka antirasistiskt antingen i Sverige eller i andra länder. Vi välkomnar även presentationer av konkreta erfarenheter av antirasistiskt arbete organiserat av kommuner, myndigheter och föreningar på fältet.  Syftet är att försöka förstå de olika möjligheter och begränsningar som både har funnits och finns när det gäller att bedriva antirasistiskt forskning – politik och att vara en antirasistisk forskare eller praktiker både i Sverige och på andra platser.