Schema

Var? Arbetets Museum (länk till karta)

17 november:

9.00-10.00
Registrering och kaffe

10.00-12.30
Imerförbundet hälsar välkommen.
Irene Molina
Mattias Gardell

12.30-14.00
Lunch

14.00 – 15.15
Workshops

15.15 – 15.45

Fika

15.45 – 17.00
Workshops

19.00 – senast 01.00

Mingel med lätt buffé och underhållning i Norrköpings stadshus

18 november:

9.00-10.00
Ann Phoenix

10.00-10.20
Fika

10.20-12
Workshops

12-13.15
Lunch

13.15-14.30
Hur skapar vi plattformar för att sprida kunskap?
Paneldiskussion med
Nora Weintraub,  tidskriften  Invandrare & Minoriteter
Eskil Franck,  Forum för levande historia
Daniel Poohl, EXPO
Irene Molina, ARA och IBF, Uppsala universitet

14.30-14.45
Fika

14.45-15.45
Årsmöte för Imerförbundets medlemmar