Medlemskap

Välkommen att bli medlem eller att förnya ditt medlemskap!

Som medlem är du en del av ett nordiskt IMER-sammanhang och har möjlighet att delta i seminarier, konferenser och forskarkurser till ett subventionerat pris.

För över 150 kr till postgirokonto: 646 08 26-8, Nordea. Och skicka sedan ett mail till info@imerforbundet.se. Välkommen!