Orlando Mella har gått bort

Orlando Mella professor i Sociologi och f.d. ordförande för Imer-förbundet dog i Santiago de Chile natten till onsdag den 25 februari 2015. Orlando var en viktig röst i debatten om rasism och om andra IMER-relaterade områden som t.ex. etiska relationer. Han finns i våra hjärtan och vi tänker på hans när och kära.

Professor Orlando Mella kom tidigt till Sociologiska Institutionen Uppsala Universitet på 80-talet och jobbade med Ulf Himmelstrand under sin doktorandtid.  Han har bland annat forskat om sexualitet, etnicitet, religion, politik. Han var under några år rektor för ett katolskt universitet i Chile och när han återvände till Uppsala så började han jobba med Mångfaldsbarometern där han mätte attityder till mångfald och hur den förändrats över tid men fortsatte även en del med religiositet bland olika invandrargrupper i Sverige. Han var en uppskattad ordförande för Imer-förbundet och vi vill därför beklaga hans bortgång men att publicera denna film från 2013 där Orlando pratar om de ökade negativa attityderna till invandrare som gror i Sverige.

 

För mer information om hans vetenskapliga publikationer se DIVA.

 

1 thought on “Orlando Mella har gått bort”

  1. Orlando Mella var min lärare i Sociologi B vid Uppsala universitet. Han var en fantastisk lärare i kvantitativ metod.

    Vila i frid kära Magister.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.