Förlängd deadline! IMER-seminarium 2017: Att identifiera det Politiska: Migration, rasism and klassamhälle

Förlängd deadline för årets IMER-seminarium som kommer gå av stapeln i 24 november i Örebro. Det kommer vara ett endagsseminarium på temat: Identifying the Political: Migration, racism and class society DATUM: 24 november 2017 Plats: Örebro Bekräftad keynote: PROFESSOR BRIDGET ANDERSON, The University of Oxford’s Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS). Deltagaravgift:  500kr (ingen …

Förlängd deadline! IMER-seminarium 2017: Att identifiera det Politiska: Migration, rasism and klassamhälle Read More »

International Conference on Immigration and IMER tipsar: Labour Market Integration – A European challenge for the 21st century

Call for abstract submissions: International Conference on Immigration and Labour Market Integration – A European challenge for the 21st century 13-15 November, 2017, Gothenburg, Sweden The large inflow of refugees and other immigrants to Europe has created pressing issues for European societies. Among these are how immigrants should be integrated into labour markets, what the …

International Conference on Immigration and IMER tipsar: Labour Market Integration – A European challenge for the 21st century Read More »

IMER TIPSAR: Skolövergång som levd erfarenhet: Nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering (2017) av Jenny Nilsson Folke

Imerförbundet vill också tips om en ny avhandling med titeln Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering (2017). Avhandlingen är skriven av Jenny Nilsson Folke och handlar om nyanlända elevers utbildningsvillkor och visar på vikten att studera förkroppsligade och känslomässiga erfarenheter i detta fält. Väl läst!

IMER tackar!

Tack alla fantastiska människor som kom och lyssnade och diskuterade asylrättens varande med oss och panelen på MR-dagarna i Malmö i fredags! Kolla gärna in vår Facebooksida där det finns lite bilder. Tack också till paneldeltagarna Elisabeth Abiri, Ali Ahmadi, Louise Dane, Jacob Lind och Jonathan Josefsson! Hälsar, IMER-förbundets styrelse

IMER tipsar om Welcoming Refugees – Local European Experiences, Norrköping

Municipality of Norrköping in partnership with The Municipality of Norrköping, in partnership with REMESO at Linköping University, and the think tank Arena Idé, invite politicians and officials in European municipalities, as well as researchers in the social sciences, to a two-day conference to discuss best practices and innovative solutions for receiving refugees in European cities. …

IMER tipsar om Welcoming Refugees – Local European Experiences, Norrköping Read More »

IMER på MR-dagarna: Asylrätt, demokrati och solidaritet – nu och då

Kom ihåg att komma och lyssna på vår spännande Asylpanel på MR-dagarna i Malmö som sedan sist har utökats! Asylrätt, demokrati och solidaritet – nu och då Datum: 2016-11-18 14:30 – 16:00 Plats: High Live 4 Paneldeltagare: Elisabeth Abiri, senior konsult och specialist i mänskliga rättigheter Gregor Noll, Juridiska institutionen, Lunds universitet Jacob Lind, Malmö …

IMER på MR-dagarna: Asylrätt, demokrati och solidaritet – nu och då Read More »

Ny IMER avhandling om somali-svenska unga kvinnors identititetsskapande

IMER-förbundet vill tipsa om en ny avhandling med titeln Somali-Swedish girls: The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces (2016) av Gunnel Mohme.  I den första delstudien (se länk ovan) fokuserar Mohme på föräldrarna till dessa unga kvinnor och bakgrunden till att de valt en religiös friskola till sina barn. Studien problematiserar den rådande …

Ny IMER avhandling om somali-svenska unga kvinnors identititetsskapande Read More »

IMER-förbundet på MR-dagarna!

Nu när programmet för MR-dagarna i Malmö är satt vill vi passa på att tips om att vi kommer att anordna seminarium på temat Asylrätt, demokrati och solidaritet – nu och då Datum: 2016-11-18 14:30 – 16:00 Plats: High Live 4 Paneldeltagare: Elisabeth Abiri, senior konsult och specialist i mänskliga rättigheter, Gregor Noll, Juridiska institutionen, …

IMER-förbundet på MR-dagarna! Read More »

IMER tipsar! Migration, Identitet och Medborgarskap 7,5 doktorandkurs i Göteborg & Istanbul

Med tanke på globaliseringens betydelse, liksom en allt större transnationell rörlighet som t.ex. omfattande migration och återkommande flyktingströmmar framstår frågor om mobilitet, identitet och medborgarskap som centrala forskningsområden, vilka uppmärksammas i denna kurs. Kursen är mångvetenskaplig och ger utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv en orientering om aktuell forskning med fokus på migration, identitet och …

IMER tipsar! Migration, Identitet och Medborgarskap 7,5 doktorandkurs i Göteborg & Istanbul Read More »