Ny IMER avhandling om somali-svenska unga kvinnors identititetsskapande

IMER-förbundet vill tipsa om en ny avhandling med titeln Somali-Swedish girls: The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces (2016) av Gunnel Mohme.  I den första delstudien (se länk ovan) fokuserar Mohme på föräldrarna till dessa unga kvinnor och bakgrunden till att de valt en religiös friskola till sina barn. Studien problematiserar den rådande […]

Ny IMER avhandling om somali-svenska unga kvinnors identititetsskapande Read More »

IMER-förbundet på MR-dagarna!

Nu när programmet för MR-dagarna i Malmö är satt vill vi passa på att tips om att vi kommer att anordna seminarium på temat Asylrätt, demokrati och solidaritet – nu och då Datum: 2016-11-18 14:30 – 16:00 Plats: High Live 4 Paneldeltagare: Elisabeth Abiri, senior konsult och specialist i mänskliga rättigheter, Gregor Noll, Juridiska institutionen,

IMER-förbundet på MR-dagarna! Read More »

IMER tipsar! Migration, Identitet och Medborgarskap 7,5 doktorandkurs i Göteborg & Istanbul

Med tanke på globaliseringens betydelse, liksom en allt större transnationell rörlighet som t.ex. omfattande migration och återkommande flyktingströmmar framstår frågor om mobilitet, identitet och medborgarskap som centrala forskningsområden, vilka uppmärksammas i denna kurs. Kursen är mångvetenskaplig och ger utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv en orientering om aktuell forskning med fokus på migration, identitet och

IMER tipsar! Migration, Identitet och Medborgarskap 7,5 doktorandkurs i Göteborg & Istanbul Read More »

Förlängd deadline! Sociologisk Forsknings temanummer om migration, makt och medborgarskap

Sociologisk forskning är en är en facktidskrift för sociologer och för andra som intresserar sig för den empiriska, teoretiska och metodologiska utvecklingen inom sociologin och samhällsvetenskaperna. I Sociologisk Forskning presenteras kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt och diskussioner kring teoretiska utvecklingsmöjligheter. Tidskriften har ett särskilt fokus på den svenska och nordiska samhällsutvecklingen och har dessutom emellanåt

Förlängd deadline! Sociologisk Forsknings temanummer om migration, makt och medborgarskap Read More »

Resestipendium för doktorander till NMR 2016

IMER-förbundet utlyser härmed 3 resestipendier för doktorander som skall presentera på The 18th Nordic Migration Conference (NMR) i Oslo den 11 – 12 augusti. Stipendierna skall gå till doktorander som fått ett eller flera abstracts accepterade. Sökande måste vara medlem i IMER-förbundet. Sökande som inte tidigare fått bidrag från IMER-förbundet kommer att prioriteras. Stipendierna avser

Resestipendium för doktorander till NMR 2016 Read More »

Veckans IMER i media

Imerförbundets Ulrika Wernesjö, deltog i panelsamtal om välfärdsstatens utmaningar vid Malmö högskola för några veckor sedan om välfärdsstatens utmaningar i flyktingmottagandet. Detta samtal finns att se på UR Play. Frågor som behandlades var: Hur ser man till att allas rätt till likabehandling upprätthålls? Det handlar också om nationsgränser. Hur mycket kraft ska man lägga på

Veckans IMER i media Read More »

Veckans IMER i media

IMER-förbundets Barzoo Eliassi som forskar om etniska relationer, social policy, socialt arbete, medborgarskap och mångkultur i Mellan Östern och västeuropeiska samhällen pratade för ett tag sedan i SVT om vikten av att även forskare säger ifrån när det gäller vardagsrasism och vikten av att förstå vardagsrasism som ett symboliskt vapen för att trycka ner rasifierade

Veckans IMER i media Read More »

IMER i media

Under några veckor kommer vi att framhålla när IMER-förbundets medlemmar syns och hörs i media. Vi kommer att börja med några äldre inlägg som kanske kan vara av intresse och först ut är Lisa Salmonssons avhandling som handlar om invandrade läkare med utbildning från länder utanför EU och om hur denna grupp inte känner sig

IMER i media Read More »