Sommaren 2010

25-27 augusti, Malmö

15th Nordic Migration Research Conference med temat Global Challenges – Local Responses hålls vid Malmö högskola den 25-27 augusti. För mer information se under fliken aktuellt eller  www.mah.se/mim

Imerförbundet ordnar två workshoppar under konferensen:

Onsdag den 25 augusti:

13.20-15.00 (D337)
Workshop 1 – Methodologies of IMER studies
Convenor: IMER-förbundet (Swedish IMER Association)
Chair: Orlando Mella, Department of Sociology, Uppsala University (S)
Participants: Serine Haghverdian (S), Lisa Salmonsson (S), Turid Sætermo (N), Selma Porobić (S), Orlando Mella (S)

Torsdag den 26 augusti:

10.40-12.20 (D328)
Workshop 9 – Childhood and migration (first 5 papers)
Convenor: IMER-förbundet (Swedish IMER Association)
Chairs: Maren Bak, Department of Social Work, and Kerstin von Brömssen, Department of Religious Studies and Theology Göteborg University (S)
Participants: Ulrika Wernesjö (S), Live Stretmo (S), Kristina Gustafsson (S), Ingrid Fioretos (S), Olga Keselman (S), Anna Lundberg (S), Lisa Dahlquist (S), Berit Berg (N), Kirsten Lauritsen (N), Layal Wiltgren (S), Eva Skowronski (S)

13.30-14.50 (D328)
Workshop 9 (cont.) – Childhood and migration (remaining 4 papers)
Berg, Lauritsen, Wiltgren, Skowronski

Under rubriken aktuellt finns mer information och program för höstens aktiviteter samt andra konferenser, stipendier och utbildningar inom imerområdet.