Stöd till doktorander som vill delta i NMR:s konferens i Åbo den 13-15 augusti.

Du som är doktorand och som är inskriven vid lärosäte i Sverige samt är medlem i IMER-förbundet år 2012 har möjlighet att få stöd för ditt deltagande i NMR:s konferens ”IMMIGRANTS AND CIVIL SOCIETY – 16th Nordic Migration Research Conference” som äger rum i Åbo den 13-15 augusti se http://www.etmu.fi/etmudays/nmrc2012/. Stödet kan omfatta konferensavgift,
rese- och hotellkostnader. Maximalt stöd per ansökan är 5 000 SEK. Stödet utbetalas mot verifikat efter konferensdeltagandet och endast om din ansökan har beviljats före detta deltagande. Vi kommer att bevilja deltagandet för fyra doktorander. Om du kommer att presentera ett paper, vara workshop-ledare etc. ökar din chans att få stöd.
Ansökan ska innehålla följande: Namn, institution (eller motsvarande), inskriven vid (lärosätets namn), preliminär titel på avhandlingsarbete samt om ditt deltagande vid konferensen innebär en motprestation (paper etc.) från din sida. Bifoga även verifikation på betald medlemsavgift för året ifall du betalar den strax innan eller samtidigt med ansökan. Anvisningar om hur du blir medlem och betalar årsavgiften finns under fliken Bli medlem.
Ansökan ska ha inkommit senast den 20 juni till info@imerforbundet.se och du får senast den 25 juni veta om din ansökan beviljats. Tänk på att om du anmäler dig till konferensen senast den 15 juni är konferensavgiften lägre.
Medlemskap i NMR krävs för den lägsta konferensavgiften!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.