Värdinstitution

Södertörns högskola

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola är sedan vt- 2021 värdsinstitution för IMER-förbundet.