Veckans IMER i media

Imerförbundets Ulrika Wernesjö, deltog i panelsamtal om välfärdsstatens utmaningar vid Malmö högskola för några veckor sedan om välfärdsstatens utmaningar i flyktingmottagandet. Detta samtal finns att se på UR Play.

Frågor som behandlades var: Hur ser man till att allas rätt till likabehandling upprätthålls? Det handlar också om nationsgränser. Hur mycket kraft ska man lägga på att bygga murar runt nationer? Ska man göra det överhuvudtaget?

Övriga medverkande: Marcus Herz, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola; Dawan Raoof, forskningsassistent vid Malmö högskola; Anna Lundberg, universitetslektor vid Malmö högskola. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.