Imerkonferenser och forskarskolor

Seminarium 2009

Imerförbundet och DO arrangerar ett gemensamt seminarium.
program: Seminariet-Diskriminering-i-teori-och-praktik-olle112

Forskarsymposium 2009

Imerförbundet anordnar ett forskarsymposium tillsammans med Stockholms universitet, Institutionen för barn och ungdomsstudier och Socialantropologiska institutionen.
Program: IMER27-28Nov09-KK111

Forskarsymposium 2008

Childhood and Migration in Nordic Context 11-12 november

Programsymposium 2 (pdf)

Konferens 2008

Barndom i ett mångetniskt Sverige 13 november

konferensprogrammet

Forskarskola 2008

Barndom och diaspora/ Språk, identitet och gränser, Botkyrka

– program pdf
– paperpresentation pdf

Konferens nov 2006

Imerforskningens villkor, brytpunkter och framtid, Göteborg

– konferensprogram (pdf)
– dokumentation (pdf)
– arbetsgrupper (pdf)

Forskarskola okt 2005

Transnationalism and Diaspora, Lund

Konferens feb 2005

Migration, arbete och hälsa, Botkyrka

Konferens nov 2002

Staden och staten. Etnicitet, migration och medborgarskap, Norrköping

Konferens nov 2000

Globalisering i lokalsamhället, Malmö

Konferens 1999

Integration: jobb -men inte bara jobb, Göteborg

Konferens 1998

Minoriteter, Mariehamn/Åland

Konferens 1997

Kategoriseringar – IMER-forskningens dilemma?, Stockholm

Konferens 1996

Migrants and the Homeland, Uppsala

Konferens 1995

Det mångkulturella Sverige efter år 2000 – forskning ocg framtidsvisioner, Lund

Konferens 1994

Etnicitet och social mobilisering, Umeå

Konferens 1993

Etnicitet, Göteborg