Styrelsen

Jacob Lind, ordförande
Malmö universitet

jacob.lind@mau.se

Jacob Lind är Postdoktor vid Malmö universitet och Köpenhamns universitet.

Vanna Nordling, kassör
Malmö universitet
vanna.nordling@mau.se

Vanna Nordling är biträdande lektor i socialt arbete vid Malmö Universitet.

Sarah Philipson Isaac, ledamot
Göteborgs universitet

sarah.philipson.isaac@gu.se

Sara Philipsson Isaac är doktorand vid Göteborgs universitet.

Farhad Jahanmahan
Stockholms universitet

farhad.jahanmahan@sh.se

Farhad Jahanmahan är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Min studie är en undersökning av ensamkommande barns upplevelser av mottagandet i Sverige. Jag undervisar på lärarutbildningarna vid Södertörns högskola.

Maria Moberg Stephenson, ledamot
Karlstads universitet

maria.MobergStephenson@kau.se

Maria Moberg Stephenson är lektor i socialt arbete vid Karlstad universitet.

Sanja Obrenovic, ledamot
Södertörns högskola 

sanja.obrenovic.johansson@sh.se

Sanja Obrenovic är lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola.

Heike Peter, ledamot
Högskolan i Halmstad

Heike.Peter@hh.se

Heike Peter är lektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Halmstad där jag framför allt undervisar på ämneslärarprogrammen och inom programmet för kulturstudier. Ett av mina undervisningsområden är mångfalds- och etnicitetsfrågor. Sedan något år tillbaka har jag även varit ansvarig för uppdragsutbildning riktad mot nyanländas lärande och för personal som arbetar med ensamkommande barn. Både inom undervisning och forskningen har jag intresse för religioners roll i kulturmöten, både i historisk kontext och i nutid.

Signild Risenfors, ledamot
Högskolan Väst

signild.risenfors@hv.se

Signild Risenfors  är docent i pedagogik på Högskolan Väst.