Generation och rasism

Workshop 2

Workshopledare: Ulrika Schmauch, FD Sociologi,  Universitetslektor, Institutionen för Samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall

Att barn och ungdomar påverkas av rasism i sin vardag har forskningen vetat länge, likaså att många ungdomar sympatiserar med främlingsfientliga partier som t ex Sverigedemokraterna. Trots detta finns en föreställning om att rasism i Sverige kommer att försvinna av sig självt eftersom barn idag anses vana vid att hantera etnisk och religiös mångfald. Även bland äldre är erfarenheter av rasism vanliga. Hur ska vi förstå de olika uttryck rasism får för olika generationer och i olika skeenden i livet? Vilka konsekvenser får dessa erfarenheter för känslor av tillhörighet och utanförskap? Hur har olika generationer engagerat sig för/mot rasism genom historien? Vilka konkreta metoder har använts? Och vad kan vi lära oss av det?