Konferens 2012

IMER-förbundet och Centrum för Urbana Studier, Hammarkullen – Göteborgs universitet

Tema:  Nyanlända, utbildning och medborgarskap

Plats: Göteborg, Hammarkullen

Tid: Onsdagen 14 november 09.00-16.00

Lokal: Centrum för Urbana Studier

 

 

Program (pfd för nedladdning finns här): Program onsdag 14 november 2012

09.00-09.30

Registrering och fika.

 

09.30-10.20

Huvudtalare: Ove Sernhede, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för Urbana Studier. ”Segregationen och barns villkor i ojämlikhetens nya geografi.”

 

10.20–10.30 Paus

 

10.30–10.50

Hassan Sharif, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet: ”Nyanlända gymnasieungdomars utbildningsstrategier – socialreproduktion, motstånd och kulturella praktiker.”

 

10.50–11.10

Susanne Urban: docent i Sociologi, REMESO, Linköpings universitet ”Medborgarskap och social exkludering”.”

 

11.10–11.30

Monica Eklund: Universitetslektor i Utbildningsvetenskap, Högskolan i Halmstad: ”Utveckling eller stagnation? Nyanlända elevers upplevelser av sin skolintroduktion”.

 

11.30–11.50

Farhad Jahanmahan: doktorand i Barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet: ”De bortglömda barnen i Skolan” – Ensamkommande barn och lärarnas syn på skolan och lärande.”

 

12.00–13.00 Lunch

 

13.00–13.20

Barn i väntan/Barn i start

 

13.20–13.40

Evin Ismael, doktorand i sociologi, Uppsala universitet: Becoming an individual? How social background and ethnicity shapes the choice of an elite education among students of Middle Eastern descent.

 

13.40–14.00

Ulrika Wernesjö, doktorand i sociologi, Uppsala universitet: ”Om du inte har utbildning kan du inte få jobb – Ensamkommande flyktingungdomars perspektiv på utbildning och framtid.

 

14.00–14.30 Fika

 

14.30–14:50

Tobias Hedqvist, Trelleborgs kommun: Folkhögskola för ensamkommande.

 

14:50–15.30

”Open Space” diskussioner

 

15.30–16.00 Sammanfattning från borden i Open space redovisas. Avslutning.