Här kommer snart bilder från de event som IMER-förbundet deltagit i under åren

 

IMER-konferens 2012:

Nyanlända, Utbildning och Medborgarskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMER-konferens 2011:

Motstånd och särskiljandets praktik –rasism och antirasism då och nu