Doktorandworkshop med Mekonnnen Tesfahuney

Vi riktar oss vid detta tillfälle särskilt till doktorander med avhandlingsprojekt som relaterar till migration, etnicitet och angränsande begrepp och bjuder in till ett endagsseminarium i Karlstad torsdagen 20 februari 2014 kl. 09.00-17.00. Karlstads universitet är värd och...