Doktorandworkshop med Mekonnnen Tesfahuney

Vi riktar oss vid detta tillfälle särskilt till doktorander med avhandlingsprojekt som relaterar till migration, etnicitet och angränsande begrepp och bjuder in till ett endagsseminarium i Karlstad torsdagen 20 februari 2014 kl. 09.00-17.00.

Karlstads universitet är värd och Mekonnen Tesfahuney kommer att hålla ett inledningsanförande. Därefter håller vi en workshop där du får möjlighet att presentera ditt projekt och få kommentarer. Det är därtill en möjlighet att nätverka och lära känna andra doktorander inom detta fält.

ENDAGSSEMINARIUM
Torsdagen 20 februari 2014
Karlstad
09.00 Registrering och kaffe
09.30 Presentation av IMER-förbundet
10.00 Anförande av Mekonnen Tesfahuney med frågestund
12.00 Lunch
13.00 Doktorandworkshop
Dagen avslutas ca 17.00 efter några sammanfattande reflektioner.
För att delta i workshopen behöver du skicka in en intresseanmälan med ett abstract på max 300 ord där du koncist presenterar ditt avhandlingsprojekt.

Sista dag för intresseanmälan med abstract är den 31 januari 2014 till: info@imerforbundet.se

Besked om antaget abstract meddelas med vändande epost. Därefter behöver du senast fredagen den 7 februari ange om du är i behov av övernattning i centrala Karlstad onsdag – torsdag om du har lång resväg.

Eventuell ersättning för resekostnad utbetalas i efterhand. Om du anmält intresse för övernattning som inte utnyttjas, kommer kostnaden att debiteras din institution

Fullständigt schema finns här: Program tors 20 feb 2014

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.