Personlig inbjudan

Personlig inbjudan

Välkommen till DO den 8 mars och 21 mars
Diskrimineringsombudsmannen, DO, bjuder in till två samtal med efterföljande mingel på Torsgatan 11 i Stockholm. Det gemensamma temat är kopplingarna mellan rasism och anti-feminism och hur dessa företeelser medverkar till diskriminering. Hur kan vi stoppa diskriminering och hatbrott? Hur kan vi förverkliga lika rättigheter och möjligheter för alla?
Inbjudan är personlig och antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller. Hör av dig till DO om du själv inte kan komma men vill ha möjlighet att skicka inbjudan vidare till någon annan i din organisation.
Eva Nikell, projektledare för Vägar till rättigheter på DO, är samtalsledare vid båda tillfällena.

Tid och plats

8 mars kl 14-17 21 mars kl 15-18 Plats: DO, Torsgatan 11 (bottenplan), Stockholm
Länk till karta på hitta.se

8 mars: Varthän med det växande hatet?

DO firar den Internationella Kvinnodagen genom ett samtal med efterföljande mingel.
I panelen:
Maria Sveland – Journalist och författare, aktuell med boken ”Hatet – en bok om antifeminism”. En kartläggning och analys av kvinno- och feministhatet. Tankevärld, strategier och ökning – hur hänger allt ihop?
Magnus Linton – journalist och författare, publicerade i januari 2012 boken ”De hatade – om radikalhögerns måltavlor”. Han diskuterar främst utvecklingen i Ungern, Nederländerna och Norge.
Devrim Mavi – chefredaktör för Tidningen Hotellrevyn som sedan 1918 ges ut av Hotell- och restaurangfacket, HRF. Hur påverkas arbetsvillkoren av växande rasism och anti-feminism?

21 mars: Kan vi samtala bort rasismen?

DO uppmärksammar den Internationella dagen mot rasism genom ett samtal med efterföljande mingel.
I panelen:
Oivvio Polite – programmerare, skribent och debattör. Verksam i TRYCK, ett yrkesnärverk för svarta svenskar inom konst, kultur och media. Har bland annat publicerat artikelsamlingen ”White like me – utvalda texter om rasism 1992-2007”.
Rebecka Bohlin – journalist, författare och debattör. Publicerade i januari 2012 boken ”De osynliga”, om försämrade arbetsvillkor i Europa i krisens spår. Aktuell med kommande bok om hur vi bemöter diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.
Stina Oscarson – chef för Radioteatern. Kreatör av kortdramerna ”Möjliga samtal”, aktuell med serien ”Världshistorien”, dagens 5-minutare om en person som blivit känd för sin kamp för mänskliga rättigheter.

OSA

Tänk på att det är ett begränsat antal platser så anmäl i god tid.
8 mars OSA senast 1 mars till 8mars@do.se
21 mars OSA senast 13 mars till 21mars@do.se

Frågor

Frågor om DO:s arrangemang besvaras av Eva Nikell, eva.nikell@do.se

Om Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Läs mer på DO:s webbplats

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.