Endagskonferens: ”Nyanlända, utbildning och medborgarskap”, 14 november

I anslutning till MR-dagarna 12-13 november 2012 i Göteborg anordnar IMER-förbundet och Centrum för Urbana Studier, Göteborgs universitet, en konferens onsdagen 14 november 2012 under temat:

Nyanlända, utbildning och medborgarskap”

Imer-förbundet ordnar en heldagskonferens på temat Nyanlända, utbildning och medborgarskap i samarbete med Centrum för Urbana Studier vid Göteborgsuniversitet.

Konferensen syftar till att vara ett forum där forskare, lärare, studenter och andra professionellt yrkesverksamma med olika bakgrund och disciplintillhörigheter utbyter idéer och erfarenheter inom fältet för internationell migration och etniska relationer i allmänhet och introduktionen av nyanlända barn och ungdomar i synnerhet.

Konferensen är ett i leden av IMER-förbundets olika aktiviteter för att skapa mötesplatser och på sätt ge möjlighet till kunskapsutveckling och informationsspridning.

Plats: Göteborg, Hammarkullen.

Lokal: Centrum för Urbana Studier, Hammarkulletorget 62B, 7tr, 424 37 Angered

I programmet ingår bland annat föredrag av:

  • Ove Sernhede, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för Urbana Studier talar om “Segregationen och barn villkor i ojämlikhetens nya geografi.”
  • Susanne Urban, docent i Sociologi, REMESO, Linköpings universitet ”Medborgarskap och social exkludering”.
  • Hassan Sharif, doktorand i utbildningssociologi och ordförande i IMER-förbundet, Uppsala universitet “Nyanlända gymnasieungdomars utbildningsstrategier – reproduktion, motstånd och kulturella praktiker”.
  • Monica Eklund, Universitetslektor i Utbildningsvetenskap, Högskolan i Halmstad: ”Utveckling eller stagnation? Nyanlända elevers upplevelser av sin skolintroduktion”.
  • Farhad Jahanmahan, doktorand i Barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet: “De bortglömda barnen i Skolan” – Ensamkommande barn och lärarnas syn på skolan och lärande.
  • Ulrika Wernesjö, doktorand i sociologi, Uppsala universitet: ”Om du inte har utbildning kan du inte få jobb – Ensamkommande flyktingungdomars perspektiv på utbildning och framtid.
  • Evin Ismael, doktorand i sociologi, Uppsala universitet: Becoming an individual? How social background and ethnicity shapes the choice of an elite education among students of Middle Eastern descent.
  • Organisationen Barn i väntan/Barn i start
  • m.fl.

se preliminärt schema här: Prel. Prog 14 november

Vi kommer även att få presentationer av föreningar och organisationer som arbetar med nyanlända. Här finns utrymme för flera att göra sina presentationer.

En viktig del av programmet är ett ”Open space” där du får tillfälle att presentera och diskutera din organisations erfarenheter med övriga deltagare.

Konferensavgift: 300 kr inklusive lunch och fika.

Anmälan och registrering Sista datum för anmälan och registrering är onsdagen 17 oktober. Registrera dig genom att följ länken: https://imerforbundet.se/anmalan-mr-dagarna

 

Hälsar

Styrelsen för IMER-förbundet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.