Tomas Hammar utnämnd till hedersdoktor på KS vid Malmö Högskola

IMER-förbundet gratulerar härmed Professor Tomas Hammar som utnämns som filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle 2012. Han kommer att promoveras i samband med Malmö högskolas Årshögtid 21 september.

Tomas Hammar är professor emeritus vid Stockholms universitets centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (Ceifo). Han blev 1964 docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Stockholms högskola efter att ha lagt fram en doktorsavhandling “Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt i Sverige 1900–1932”. Han var 1978–1982 forskningsledare vid regeringens expertgrupp för invandringsforskning, och från 1983 föreståndare för Ceifo vid universitetet. Han blev 1989 professor och 2002 doktor h.c. vid universitetet i Münster, Tyskland. Hans forskning har resulterat i en rad jämförande policystudier bl.a. med inriktning på medborgarskap, utländska medborgares rättigheter inklusive rätt att delta i politiska val. Tomas Hammar blev Sveriges förste professor inom imerområdet 1988. Han var en av grundarna till och föreståndare för Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO) som inrättades vid Stockholms universitet 1983 och har gjort mycket för IMER-forskningen i Sverige och utomlands.

Högtidsföredrag av Tomas kommer att hållas den 20 september kl 13.15.

För mer information om föredraget se: http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Hogtidsforedrag-med-hedersdoktor-professor-Tomas-Hammar1/

IMER-förbundet

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.