IMER-förbundet deltar i MR-dagarna 12-13 november

IMER-förbundet kommer att delta i MR-dagarna 12-13 november 2012 på Göteborgmässan. Vi samarbetar
med DO, Sveriges antidiskrimineringsbyråer, Centrum för urbana studier
Göteborgs Universitet, Hammarkullen och Enheten för rättighetsfrågor i
Västra Götelandsregionen.

MR-dagarna, Mänskliga Rättighetsdagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Temat för IMER-förbundets seminarium är:

Att motverka vardagsrasism och diskriminering i lokalsamhället – vad krävs av
dig och mig?”

Vi ses där!

För mer information om MR-dagarna:
http://www.mrdagarna.nu/index.php/sv/kontakt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.