Seminarium på MR-dagarna: Motverka vardagsrasismen!

  

FN:s deklarationer handlar om skydd mot arbetslöshet, rätten till en lämplig bostad och en tillfredsställande levnadsstandard. Seminariet handlar om hur ska dessa rättigheter ska tillgodoses. Vad krävs av arbetsförmedlingar, bostadsbolag, socialtjänst, skola och andra lokala aktörer för att minska diskrimineringen och förverkliga lika rättigheter och möjligheter för alla? Ett samtal om ansvar, utvecklingsarbete och forskning som kan förändra.

 

Medverkande:

 

Filippa Swanstein, Malmö Mot Diskriminering
Susanne Urban, Internationell migration och etniska relationer (IMER-förbundet)
Lasse Fryk, Centrum för Urbana Studier/Hammarkullen
Soraya Post, Enheten för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen.

 

Samtalsledare:

 

Eva Nikell, projektledare för Vägar till rättigheter på Diskrimineringsombudsmannen.

 

Tid:

 

Måndag 12 november 11.00-12.30

 

Arrangörer:

 

Diskrimineringsombudsmannen, Malmö mot Diskriminering/Sveriges antidiskrimineringsbyråer, IMER-förbundet, Centrum för Urbana Studier/Hammarkullen, Enheten för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen.

För mer information se länk denan eller ladda hem pdf här:

http://do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2012/DO-pa-Manskliga-Rattighetsdagarna-2012/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.