Uppdaterat program för konferensen!

IMER-förbundet och Centrum för Urbana Studier, Hammarkullen – Göteborgs universitet

Konferens: onsdagen 14 november 2012 Nyanlända, utbildning och medborgarskap

Plats: Göteborg, Hammarkullen

Lokal: Centrum för Urbana Studier

Tid: 09.00-16.00

Program

 

09.00-09.30                                   Registrering och fika.

09.30-10.20                                   Huvudtalare: Ove Sernhede, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet och föreståndare för    Centrum för Urbana Studier. ”Segregationen och barns villkor i ojämlikhetens nya geografi.”

10.20–10.30                                  Paus

10.30–10.50                                  Hassan Sharif, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet: ”Nyanlända gymnasieungdomars utbildningsstrategier – socialreproduktion, motstånd och kulturella praktiker.”

10.50–11.10                                  Susanne Urban: docent i Sociologi, REMESO, Linköpings universitet ”Medborgarskap och social exkludering”.”

11.10–11.30                                 Monica Eklund: Universitetslektor i Utbildningsvetenskap, Högskolan i Halmstad: ”Utveckling eller stagnation? Nyanlända elevers upplevelser av sin skolintroduktion”.

11.30–11.50                                  Farhad Jahanmahan: doktorand i Barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet: ”De bortglömda barnen i Skolan” – Ensamkommande barn och lärarnas syn på skolan och lärande.”

12.00–13.00                                  Lunch

13.00–13.20                                  Barn i väntan/Barn i start

13.20–13.40                                  Evin Ismael, doktorand i sociologi, Uppsala universitet: Becoming an individual? How social background and ethnicity shapes the choice of an elite education among students of Middle Eastern descent.

13.40–14.00                                  Ulrika Wernesjö, doktorand i sociologi, Uppsala universitet: ”Om du inte har utbildning kan du inte få jobb – Ensamkommande flyktingungdomars perspektiv på utbildning och framtid.

14.00–14.30                                  Fika

14.30–14:50                                  Tobias Hedqvist, Trelleborgs kommun: Folkhögskola för ensamkommande.

14:50–15.30                                  ”Open Space” diskussioner

15.30–16.00                               Sammanfattning från borden i Open space redovisas. Avslutning.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.