Vill du skriva i nästa nummer av I&M?

Som du säkert har hört, i&m hotas av nedläggning – kulturrådet anser inte att det finns ”särskilda skäl” till att även fortsättningsvis stödja utgivningen… fast vi VET i skrivande stund fortfarande inte vad det innebär…
Så i denna limbo planerar vi vårt nästa nummer. Det blir ABSOLUT INTE ett gravöl över tidskriften – tids nog, när vi verkligen VET får vi återkomma till det – utan vi tänker oss ett nummer mer som en summering av det senaste året/decenniet.

Jag vänder mig nu till dig – och hoppas innerligt att du vill skriva en artikel till detta – möjligen sista – nummer av i&m!

Vi frågar oss:

– Hur ser verkligheten, men också det integrationspolitiska landskapet ut i dag, ett år efter att Sverigedemokraterna tog plats i riksdagen?
– Har retoriken blivit annorlunda?
– Har fokus – i debatten, eller forskningsuppdragen – fått en annan inriktning?
– Ordens valör och betydelse – och mediernas roll i samhällsdebatten.
– Varje årtionde har präglats av fokus på olika integrationspolitiska element: under 1970-talet var hemspråksundervisningen, statistik om invandring, samt rösträtt och medborgarskap i fokus. 80-talet diskuterade man etniska relationer, fördomar och diskriminering; 90-talet satte fokus huvudsakligen på integration, främlingsfientlighet, och flyktingar, 00- talet kom den urbana utvecklingen och bostadssegregationen i debattens (och åtgärdernas) centrum. Vad blir 2010-talets integrationspolitiska gordiska knut? Och hur försöker man lösa den?
– Eller har du några purfärska resultat som du hellre vill skriva om? Välkommen även med sådant material!
Deadline för nästa nummer är den 11 november och artiklarna brukar vara omkring 15 000 tecken långa (inklusive mellanslag)
Inbjudan till att medverka är öppen – sprid den gärna bland kolleger och studenter! Vi eftersträvar som vanligt en mångfald av såväl vetenskapliga discipliner som akademiska meriter bland numrets skribenter. (Men obs att vi som vanligt inte kan garantera att samtliga inkomna artiklar publiceras)
Snälla, hör av dig och berätta om du kan/vill/hinner skriva, och om vad? – så fort som möjligt, för vår planerings skull!
Varma hälsningar
Nora Weintraub

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.